TEKNIQ


BOS-TECH er medlem af TEKNIQ.

Det giver kunderne en betryggende sikkerhed og garanti for det arbejde som BOS-TECH udfører.


TEKNIQ har etableret en TEKNIQ Garanti, som er en garantiordning for El arbejde.


Garantiordningen har til formål at sikre, at en privat forbruger, der får medhold i en sag ved Ankenævnet for Tekniske Installationer, får kendelsen opfyldt, hvis installatøren ikke kan eller vil opfylde en kendelse.


Ankenævnets formål er at medvirke til en nem, hurtig og billig løsning af uoverensstemmelser mellem private kunder og El Installatører.


Garantiordningen gælder kun for arbejder, der er udført af medlemmer af TEKNIQ.


Hvad kan man klage over?

Hvem kan klage?

En klage kan kun indbringes for Ankenævnet, hvis klagen i forvejen forgæves har været forelagt for El Installatøren.


Man kan klage over næsten alt, dog ikke El Installatørens interne forretningsprincipper som f.eks. time- og materialepriser.


Garantiordningen dækker udgifter op til og med kr. 150.000,00 inkl.  moms. 


Hvem kan klage?

Private forbrugere kan klage over El arbejder og leverancer, der ikke er bestilt udført til erhvervsmæssige formål.


Copyright ©  All Rights Reserved Bos-tech.dk - E-mail: info@bos-tech.dk - Mobile 21 75 76 22